Întrebare scrisă E-4370/08 adresată de José Ribeiro e Castro (PPE-DE) Comisiei. Agricultură - Portugalia: Plan de dezvoltare rurală 2007-2013