2007/442/CE: Decizia Comisiei din 21 iunie 2007 de neincludere a unor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și de retragere a autorizației pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe [notificată cu numărul C(2007) 2576] (Text cu relevanță pentru SEE)