Erityiskertomus nro 17/2018 – ”Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakaudella 2007–2013 toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei keskitytty riittävästi tuloksiin”