Întrebare scrisă P-1695/09 adresată de Anne E. Jensen (ALDE) Comisiei. Necesitatea adoptării unor norme minime privind siguranţa locurilor de parcare