Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de22 martie 1973.