Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță (Camera de Recurs) din 22 iunie 2009.