Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate la Locul de Muncă pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1