Cinciuolo TITJUR Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 1 martie 1984. # Salvatore Cinciuolo împotriva Union nationale des fédérations mutualistes neutres și Institut national d'assurance maladie-invalidité. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgia. # Securitate socială. # Cauza 104/83.