Document de lucru al serviciilor Comisiei - Revizuirea Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon : „o mai bună legiferare, pe baza a 20 de ani de succes” - Sinteză a evaluării impactului care însoţeşte propunerea de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon (reformare) [COM(2008) 505 final] [SEC(2008) 2366]