Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mancini της 26ης Φεβρουαρίου 1985.