Întrebare scrisă E-2836/07 adresată de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Comisiei. Informaţii privind fondurile europene pentru dezvoltarea infrastructurii agricole