Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de29 ianuarie 1987.