Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 18 martie 2010.