Regulamentul (CE) nr. 151/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2007