Cauza T-56/08: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 10 decembrie 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland și alții/Comisia