Întrebare scrisă E-9235/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Ajutoare pentru Universitatea Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)