Nõukogu ühine seisukoht 2008/160/ÜVJP, 25. veebruar 2008 , Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta