Rectificativ la anunțul de licitație publică lansată de Franța în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului în vederea unei delegări de serviciu public — F-Aurillac: prestare de servicii aeriene regulate între Aurillac și Paris (Orly) ( JO C 290, 4.12.2007 )