Întrebare scrisă E-6519/08 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Consiliului. Criza financiară