Vec C-169/08: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 17. novembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte costituzionale — Taliansko) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna (Slobodné poskytovanie služieb — Článok 49 ES — Štátna pomoc — Článok 87 ES — Regionálna právna úprava zavádzajúca daň z pristátia lietadiel určených na súkromnú prepravu osôb a zakotvenia rekreačných plavidiel na turistické účely, ktorá sa uplatňuje výlučne na prevádzkovateľov s daňovým domicilom mimo regionálneho územia)