Cauza C-169/08: Hotărârea Curții (Marea cameră) din 17 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Corte costituzionale — Italia) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna (Libera prestare a serviciilor — Articolul 49 CE — Ajutoare de stat — Articolul 87 CE — Legislație regională care instituie o taxă în caz de escală turistică a aeronavelor destinate transportului privat de persoane, precum și a ambarcațiunilor de agrement, care se aplică numai exploatatorilor care au domiciliul fiscal în afara teritoriului regional)