Lieta C-169/08: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 17. novembra spriedums ( Corte costituzionale (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — EKL 49. pants — Valsts atbalsts — EKL 87. pants — Reģionāli tiesību akti, ar kuriem tiek ieviests nodoklis par privātai personu pārvadāšanai paredzēto gaisa kuģu, kā arī izpriecu kuģu piestāšanu tūrisma nolūkos, kas piemērojami tikai īpašniekiem, kuru nodokļu rezidence ir ārpus reģiona teritorijas)