Byla C-169/08: 2009 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje ( Corte costituzionale (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Presidente del Consiglio dei Ministri prieš Regione autonoma della Sardegna (Laisvė teikti paslaugas — EB 49 straipsnis — Valstybės pagalba — EB 87 straipsnis — Regioninis teisės aktas, nustatantis rinkliavą už orlaivių, naudojamų privačiam asmenų vežimui, ir pramoginių laivų sustojimą turistiniais tikslais, taikomą tik eksploatuotojams, kurių gyvenamoji vieta arba buveinė mokesčių mokėjimo tikslais yra už regiono teritorijos ribų)