Asia C-169/08: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.11.2009 (Corte costituzionalen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione autonoma della Sardegna (Palvelujen tarjoamisen vapaus — EY 49 artikla — Valtiontuet — EY 87 artikla — Alueellinen lainsäädäntö, jolla otetaan käyttöön matkailutarkoituksessa tapahtuvia yksityiseen matkustajaliikenteeseen tarkoitettujen ilma-alusten laskeutumisia ja huvialusten kiinnittymisiä koskeva vero, joka kannetaan toimintaansa näillä ilma- ja huvialuksilla harjoittavista vain niihin, joiden verotuksellinen kotipaikka on kyseisen alueen ulkopuolella)