Věc C-169/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte costituzionale — Itálie) — Presidente del Consiglio dei Ministri v. Regione autonoma della Sardegna ( Volný pohyb služeb — Článek 49 ES — Státní podpory — Článek 87 ES — Regionální právní předpisy zavádějící poplatek za přistání letadel pro turistické účely určených pro soukromou osobní dopravu, jakož i za zakotvení rekreačních plavidel pro turistické účely, jenž zatěžuje pouze provozovatele, kteří mají svůj daňový domicil mimo území regionu )