Întrebare scrisă P-0922/09 adresată de Jean Lambert (Verts/ALE) Comisiei. Includerea condiţiilor privind salariul minim de subzistenţă în procedurile de achiziţii publice