Întrebare scrisă E-0176/08 adresată de Alyn Smith (Verts/ALE) Comisiei. Trafic organizat de persoane înspre Scoţia