2008/275/CE: Decizia Consiliului din 17 martie 2008 la Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României