Kohtuasi T-118/07: 16. aprillil 2007 esitatud hagi — P.P.TV versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Rentrak (PPT)