Sag T-118/07: Sag anlagt den 16. april 2007 — P.P.TV mod KHIM — Rentrak (PPT)