Věc T-118/07: Žaloba podaná dne 16. dubna 2007 – P.P.TV v. OHIM – Rentrak (PPT)