TITJUR Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță (camera a opta) din data de 24 septembrie 2008. # M împotriva Ombudsmanului European. # Răspundere extracontractuală - Clasarea de către Comisie a unei plângeri prin care se pune în discuție conduita unui stat membru - Decizia Ombudsmanului European referitoare la examinarea plângerii - Erori săvârșite de Comisie în constatarea cazurilor de administrare defectuoasă - Desemnare nominală a reclamantului - Încălcarea dreptului la respectarea vieții private, a principiilor proporționalității și contradictorialității - Prejudiciu moral - Legătură de cauzalitate. # Cauza T-412/05. M/Ombudsman