Regulamentul (CE) nr. 568/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 527/2008 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut exportat în aceeași stare