Întrebare scrisă P-4189/09 adresată de Frieda Brepoels (Verts/ALE) Comisiei. Regularizări în Belgia