Întrebare scrisă E-4105/07 adresată de Glyn Ford (PSE) Comisiei. Cardul european de asigurare de sănătate