Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de7 mai 1980.