Ajutor de stat – Germania – Ajutor de stat C 22/10 (ex N 701/09) – Ajutor pentru asistenți în domeniul inovării (Cercetare și Dezvoltare) – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Text cu relevanță pentru SEE