Întrebare scrisă E-3289/09 adresată de Cristiana Muscardini (UEN) Comisiei. Licențe de administrare a pariurilor hipice: hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-260/04