Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Rumunska na rok 2016 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Rumunska na rok 2016$