Komission direktiivi 2008/4/EY, annettu 9 päivänä tammikuuta 2008, direktiivin 94/39/EY muuttamisesta poikimahalvausriskin (maitokuumeen vaaran) vähentämiseen tarkoitettujen rehujen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)