Lista porturilor din statele membre ale Uniunii Europene în care sunt permise operațiunile de debarcare și transbordare a produselor pescărești și accesul la servicii portuare pentru nave de pescuit ale unor țări terțe, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului