Cauza T-258/07: Acțiune introdusă la 17 iulie 2007 — Campo de Alcalá del Río/Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene