Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE în ceea ce privește aplicarea anumitor dispoziții Estoniei COM(2007) 411 final — 2007/0141 (COD)