Raportul privind conturile anuale ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile autorității