Propunere modificată de Decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, pentru lupta împotriva fraudei şi oricărei alte activităţi ilegale care aduce atingere intereselor financiare ale acestora şi pentru asigurarea schimbului de informaţii în materie fiscală