Întrebare scrisă E-6647/07 adresată de Marco Cappato (ALDE) Consiliului. Discuţie în cadrul Consiliului asupra creării unui tribunal central pentru validarea brevetelor eliberate de Oficiul European pentru Brevete