Întrebare scrisă E-2751/07 adresată de Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) Comisiei. DG Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi egalitate de şanse