Întrebare scrisă E-2088/09 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Strategia de la Lisabona