Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) Text cu relevanță pentru SEE