Întrebare scrisă E-1710/08 adresată de Ashley Mote (NI) Comisiei. Tratatul de la Lisabona şi euro